Co to je certifikace Oeko-Tex® Standard 100 a FSC?

Certifikace Oeko-Tex® Standard 100 a FSC: záruka pro ekologii a zdraví

V dnešním světě, kde stále více lidí má zájem o ekologii a zdravý životní styl, hrají certifikace klíčovou roli v poskytování důvěryhodných informací o produktech, které nakupujeme. Dvě z těchto důvěryhodných certifikací jsou Oeko-Tex® Standard 100 a FSC, které slouží k ochraně životního prostředí a zdraví spotřebitelů na globální úrovni.

FSC (Forest Stewardship Council) - Ochrana lesů na světové úrovni

Certifikace FSC představuje jeden z nejdůvěryhodnějších systémů pro 1. lesní certifikaci a 2. certifikaci zpracovatelského řetězce. Jedná se o celosvětově uznávaný systém, jehož základními hodnotami jsou transparentnost, otevřenost vůči všem zájmovým skupinám a dodržování striktních sociálních a ekologických standardů.

FSC byl založen s cílem chránit lesy a lesní ekosystémy na celém světě. Tato certifikace zajišťuje, že dřevo a další lesní produkty pocházejí z udržitelných zdrojů, což znamená, že lesy jsou spravovány tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému odlesňování a aby byla zachována biodiverzita místních druhů.

Důležitým prvkem FSC je také podpora práv původních obyvatel a pracovníků v lesním sektoru, což zahrnuje například zákaz používání nelegálně získaného dřeva a dodržování pracovních práv. Tato iniciativa má podporu největších environmentálních organizací, včetně WWF, Friends of the Earth a Greenpeace, což podtrhuje důvěryhodnost FSC v oblasti udržitelného lesního hospodářství.

Oeko-Tex® Standard 100 - záruka bezpečných textilií

Oeko-Tex® Standard 100 je jedním z nejznámějších označení na světě, a to z dobrého důvodu. Tato certifikace se používá pro textilie, které prošly testováním na přítomnost škodlivých látek. Když najdete toto označení na štítku vašeho oblečení nebo domácího textilu, můžete mít naprostou jistotu, že při jejich výrobě nebyly použity žádné chemické látky, které by mohly ohrozit vaše zdraví nebo životní prostředí.

Mezinárodní značka Oeko-Tex® zaručuje ekologickou šetrnost textilií od samého počátku, od výroby příze až po hotový výrobek. To znamená, že nákupem výrobků s certifikátem Oeko-Tex® máte jistotu, že tyto výrobky neobsahují žádné látky, které by mohly být škodlivé pro vaše zdraví a pro životní prostředí.

Záruka kvality a absence škodlivých látek je zásadní zejména v oblasti textilií, které přicházejí do přímého kontaktu s lidskou pokožkou, a to zejména u oblečení, postelového prádla a dětských produktů. Certifikace Oeko-Tex® poskytuje spotřebitelům klidný spánek, že jejich zdraví a životní prostředí jsou chráněny.

Závěr

Certifikace FSC a Oeko-Tex® Standard 100 představují dva klíčové nástroje pro ochranu životního prostředí a zdraví spotřebitelů. FSC se zaměřuje na udržitelné hospodaření s lesy a lesními produkty, zatímco Oeko-Tex® zajišťuje, že textilie jsou bezpečné pro použití. Oba systémy mají globální působnost a získaly důvěru významných ekologických organizací. Když nakupujeme produkty s těmito certifikacemi, můžeme být si jisti, že přispíváme k lepšímu světu pro budoucí generace.

Zpět na blog